zaterdag 13 september 2014

ingezonden brief 2014 # 1

DVVJ2014_IB001_JCVB


email 12 sept. 2014

Beste Jozef Heij,

Bij toeval kwam ik terecht op de blog  ‘De gestoorde devotie van A.K’. Ik  herkende A.K. (ik zal de initialen gebruiken) onmiddellijk aan het afgebeelde werk. Vijf jaar lang (2003-2008) behandelde ik haar in de  gesloten afdeling van de psychiatrische ziekenhuis in het midden- oosten van ons land. Ik heb haar in de laatste jaren van haar leven dus redelijk goed gekend.
    A.K. was een uiterst sensibele vrouw,  die zich zeer agressief kon gedragen tegenover haar medebewoners, bezoekers, verplegend en behandelend personeel. Ze leed aan dwangneuroses. Zo verzamelde ze van alles en kon niets weggooien. Haar kamer stond vol met vooral erg veel boeken en gevonden en gekochte  voorwerpen.  Ze wilde alles bewaren, voor het geval dat. In deze schijnbare chaos zat een geweldige ordening. Alles had zijn plek en moest daar ook blijven. A. was de enige die de ordening begreep. Haar devote schilderwerk gaf haar rust, helderheid  en  enig levensgeluk.  Dus in die zin is de titel  Gestoorde devotie’, niet op zijn plaats. Haar leven was verstoord door haar psychiatrisch aandoeningen, maar haar devotionele schilderijen waren juist het niet gestoorde, harmonische deel van haar persoonlijkheid.
    Het is tekenend voor de situatie van de moderne mens, en de moderne kunst, dat de artistieke uitingen van A.K. nu met terugwerkende kracht als gestoord worden bestempeld. Is niet juist het hedendaagse materialisme het gestoorde element? Om over de uitwassen in de moderne kunst maar te zwijgen? 

Vriendelijke groet,

J.C.v.B. 
Amsterdam


Geen opmerkingen:

Een reactie posten