Ingezonden brieven


A.K. EX VOTO  Ingezonden brieven

Op deze pagina worden slechts ingezonden brieven geplaatst die A.K. en haar nalatenschap recht doen. In overleg met de familie van A.K. worden allen die brieven geplaatst die de familie in overleg met Jozef Heij zinvol acht. De nummering bevat naast de afkorting DVVJ en het betreffende jaartal een nummer IB001 (Ingezonden Brief nummer 001), de initialen van de schrijver of schrijfster en nummer dat aangeeft of de inzender meerder brieven schreef. Stichting DVVJ wijst er met nadruk op dat de schrijver van de brief zelf verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan. DVVJ is nooit verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingestuurde brieven.

U kunt uw brieven, reacties en opmerkingen sturen naar DVVJ alle brieven doorstuurt naar Jozef Heij. 
Alle correspondentie loopt via DVVJ.


DVVJ
devriendenvanjob.nl
Wout Herkens I voorzitter I woutherfkens@online.nl 
Rinke Nijburg I secretaris I  rinkenijburg@upcmail.nl
Ad Verhage I penningmeester I verhage@xs4all.nlDVVJ2014_IB001_JCVB

email 12 sept. 2014

Beste Jozef Heij,

Bij toeval kwam ik terecht op de blog  ‘De gestoorde devotie van A.K’. Ik  herkende A.K. (ik zal de initialen gebruiken) onmiddellijk aan het afgebeelde werk. Vijf jaar lang (2003-2008) behandelde ik haar in de  gesloten afdeling van de psychiatrische ziekenhuis in het midden- oosten van ons land. Ik heb haar in de laatste jaren van haar leven dus redelijk goed gekend.
    A.K. was een uiterst sensibele vrouw,  die zich zeer agressief kon gedragen tegenover haar medebewoners, bezoekers, verplegend en behandelend personeel. Ze leed aan dwangneuroses. Zo verzamelde ze van alles en kon niets weggooien. Haar kamer stond vol met vooral erg veel boeken en gevonden en gekochte  voorwerpen.  Ze wilde alles bewaren, voor het geval dat. In deze schijnbare chaos zat een geweldige ordening. Alles had zijn plek en moest daar ook blijven. A. was de enige die de ordening begreep. Haar devote schilderwerk gaf haar rust, helderheid  en  enig levensgeluk.  Dus in die zin is de titel  Gestoorde devotie’, niet op zijn plaats. Haar leven was verstoord door haar psychiatrisch aandoeningen, maar haar devotionele schilderijen waren juist het niet gestoorde, harmonische deel van haar persoonlijkheid.
    Het is tekenend voor de situatie van de moderne mens, en de moderne kunst, dat de artistieke uitingen van A.K. nu met terugwerkende kracht als gestoord worden bestempeld. Is niet juist het hedendaagse materialisme het gestoorde element? Om over de uitwassen in de moderne kunst maar te zwijgen? 

Vriendelijke groet,

J.C.v.B. 
AmsterdamDVVJ2014_IB002_JCVB

email 24 dec. 2014

Geachte Stichting DVVJ,
 

Onlangs wees een bevriend kunstenaar mij erop dat de nalatenschap van A.K. ondergebracht werd bij DVVJ. Ik heb A. heel goed gekend. In mijn huis hangen een aantal van haar beste werken, die zij mij schonk als ik haar bezocht in W..

Dat Jozef Heij deze nalatenschap beheert, verbaast me enorm. Het is waar dat de familie van A. Jozef Heij op handen draagt, maar A. zelf zou haar dierbare werk nooit aan die man hebben toevertrouwd. Jozef is geen systematicus en zeker geen wetenschapper. Bovendien is hij bij mijn weten helemaal niet zo heel erg geïnteresseerd in moderne kunst.

Dat hij Rinke Nijburg erbij heeft gehaald, begrijp ik al helemaal niet. Ik vind dat helemaal niet zo’n goede kunstenaar. -Hij vind zichzelf wel heel goed ben ik bang.- Naar mijn smaak misbruikt Nijburg de beeldende kunst om het over zijn eigen preoccupaties met religie te hebben. -Hij had ook schrijver moeten worden, net als Jozef, wiens gedichten ik trouwens wel zeer bewonder.- Ook denk ik dat Nijburg het werk veel te christelijk zal interpreteren. Volgens mij hoort het werk niet in die hoek thuis, het verdient veel beter dan dit uiterst povere podium…  Ik herinner me niet dat A. ooit iets aardigs heeft gezegd over het geloof van haar jeugd, integendeel, ze kon het wel uitkotsen.

Ik begrijp heus dat de nalatenschap van A. nu niet zo snel meer zal verhuizen naar elders. Ik vind dat een gemiste kans. Desalniettemin succes en wijsheid met uw activiteiten.

Drs. Geert M.M.F. van der K.
Nijmegen
DVVJ2014_IB003_JCVB

email 22  jan. 2015

Beste vrienden van Job,
Ik heb op Marktplaats een schilderijtje gekocht waarvan ik denk dat het een werkje van A.K. is. Zou u zo vriendelijk willen zijn en er eens naar willen kijken of dat zo is? Ik heb het gekocht van iemand uit Brunssum in Limburg.
Anne B.
Oedenrode
Geen opmerkingen:

Een reactie posten